CAT Hotel Boutique in Barcelona ESP Hotel Boutique in Barcelona ENG Hotel Boutique in Barcelona FRA Hotel Boutique in Barcelona ITA Hotel Boutique in Barcelona RUS
divendres, 22 de gener de 2021

Carrer de Casp, 31, Barcelona 
tel. (+34) 93 412 17 43

Inici Hotel Boutique in Barcelona Concepte Hotel Boutique in Barcelona Habitacions Hotel Boutique in Barcelona Serveis Hotel Boutique in Barcelona Coneix Barcelona Hotel Boutique in Barcelona Contacte Hotel Boutique in Barcelona Book online in Hotel Vasanta Reservar
 
L'usuari es compromet a utilitzar el Portal i els seus serveis i continguts de manera acord amb la legislació vigent, la moral, 
els bons costums i l'ordre públic, així com a no contravenir el que disposa l'Avís legal i aquelles condicions que el complementin,
modifiquin o substitueixin. En conseqüència, l'Usuari queda obligat a no utilitzar el Portal o els seus serveis i continguts, amb
fins o efectes il·lícits o lesius de drets i / o interessos de Vasanta Hotel Boutique o de tercers que, de qualsevol forma, puguin
danyar el normal funcionament del portal o el dels serveis accessibles a través del mateix, per a la resta dels usuaris, i
Vasanta Hotel Boutique i / o la seva imatge.   Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això,
Vasanta Hotel Boutique pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre
d'usuari o a l'emplenament de formularis. En tot cas, el registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi
servei o en les condicions particulars que el regulin, i l'usuari haurà de facilitar informació veraç i mantenir actualitzada,
en tot moment, la informació que faciliti. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi
i dels perjudicis que causi a Vasanta Hotel Boutique o a tercers per la informació que proveeixi.   Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix: La seva reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, llevat que es compti amb
l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès. Qualsevol vulneració dels drets de Vasanta Hotel Boutique o dels seus legítims titulars sobre els mateixos. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Portal per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris,
així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Portal de Vasanta Hotel Boutique i / o
els serveis o continguts.
 

 

  Hotel Boutique in Barcelona
 

Vasanta Hotel © 2012 All rights reserved. 
Carrer de Casp, 31, Barcelona 
tel (+34)93 412 17 43
E-mail: info@vasanta.es


Hotel Boutique in Barcelona


Ref. HB-004519

Avís legal
Política de privacitat
Condicions d'ús